Konkurs dla rad seniorów i samorządów – edycja 2015
4 maja 2015

Screen Shot 2015-05-05 at 14.50.03

WYMYŚL DZIAŁANIE

WSPÓŁPRACUJ Z SAMORZĄDEM

ZGŁOŚ TWOJĄ RADĘ SENIORÓW W KONKURSIE 

I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

Działasz w radzie seniorów, chcesz zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, dowiedzieć się jak funkcjonuje samorząd, poznać narzędzia partycypacji publicznej, tak by Twoja rada działała jeszcze skuteczniej? Widzisz pole do współpracy dla rad seniorów i samorządów? Weź udział w zajęciach Uniwersytetu Obywatelskiego dla rad seniorów.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza 10 Partnerstw rad seniorów (działające lub powstające) i samorządów do udziału w projekcie Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski wzmacniającym partnerską współpracę rad seniorów i samorządu.  Do udziału w projekcie Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski zachęcamy Partnerstwa rad seniorów (działającej lub powstającej) i jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski zainteresowanych rozwijaniem partnerskiej współpracy.Partnerstwa zostaną wyłonione w Konkursie.

Zwycięskie 10 rad seniorów i 10 samorządów wesprzemy w zidentyfikowaniu ważnych dla obu stron obszarów lokalnej polityki, w których dostrzegają pole do współpracy. Członkom rad seniorów i urzędników oferujemy udział w trzech zjazdach szkoleniowo-warsztatowych, dzięki którym wzmocnią swoje kompetencje we współpracy z samorządem i społecznością lokalną oraz opracują plany działania angażujące seniorów w tworzenie konkretnych rozwiązań we wskazanych obszarach (dotyczących np. przestrzeni publicznej, oferty instytucji publicznych skierowanych do osób starszych, aktywności obywatelskiej osób starszych, dialogu międzypokoleniowego, utworzenia karty seniora). Rady seniorów przeprowadzą działania zawarte w stworzonych planach, korzystając ze wsparcia animatorów, socjologów, ekspertów, wizyt studyjnych. Merytorycznie rady wesprą również Ambasadorowie Obywatelscy 50+ promujący postawy obywatelskie.

Patronat honorowy nad projektem Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski objął Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP.

 

Zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego do 10 czerwca 2015 włącznie.  Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą mailową na adres zoom@e.org.pl lub pocztą (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski” na adres:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Mokotowska 55, m. 50
00-542 Warszawa  

Do pobrania:

Szczegółowych informacji o Konkursie i Projekcie udziela:

Maria Klaman, koordynatorka Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski

Antonina Jeżewska, asystentka koorynatorki  Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski

e-mail:zoom@e.org.pl tel. (22) 396 55 16 lub 504 147 128  od pon. – pt. w godz. od 10.00 do 15.00